Psychoterapia

Każdy dzień, kiedy się  obudzimy , jest dobrym dniem. Każdy oddech, którego zaczerpniemy, wypełnia nadzieja na lepszy dzień. Każde słowo, jakie wypowiemy, to szansa, by zmienić to, co złe, w coś dobrego”.
Walter Moslay

Psychoterapia

Psychoterapia to forma terapii, która ma na celu pomoc pacjentom w radzeniu sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi i psychicznymi. Zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz wspieraniem rozwoju osobistego. W trakcie sesji terapeutycznych pacjenci mają możliwość wyleczenia, zrozumienia siebie lepiej i znalezienia skutecznych strategii zarządzania swoimi problemami.

Psychoterapią można leczyć:

depresję;
zaburzenia lękowe, w tym w postaci fobii;
pozostałe zaburzenia emocjonalne, na przykład: nie radzenie sobie ze złością, itp.;
zaburzenie po stresie pourazowym;
zaburzenia somatoformiczne, w tym hipochondrię (lęk o zdrowie);
zaburzenia obsesyjno- kompulsywne;
zaburzenia snu;
zaburzenia związane z kontaktami interpersonalnymi;
uzależnienia;
zaburzenia odżywiania (nadwaga, bulimia, anoreksja);
zaburzenia seksualne;
wypalenie zawodowe;
zaburzenia osobowości.

Psychoterapia – oferta

  • psychoterapię prowadzi certyfikowany psychoterapeuta w uznanym Towarzystwie Psychoterapeutycznym (PTTPB);
  • możesz umówić się na psychoterapię o dogodnej dla Ciebie porze dnia;
  • masz możliwość kontynuowania psychoterapii przez Skype;
  • spotykasz się z terapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym, opartym na badaniach naukowych;
  • spotykasz się z terapeutą, który ma doświadczenie w pracy w innych nurtach terapeutycznych: terapii ericksonowskiej (opartej na hipnozie), a także w terapii psychodynamicznej – pozwala to na szeroki wybór technik w pracy psychoterapeutycznej i lepsze zrozumienie problemu;
  • osoba, po przejściu tej terapii zna techniki, które mogą być także wykorzystywane w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Psychoterapia – rozróżnienie profesji

Wstępnie, pragnę krótko wskazać różnice dotyczące trzech różnych profesji mogących kojarzyć się z psychoterapią:

  • Psychiatra – potrafi postawić diagnozę i prowadzi terapię farmakologiczną zaburzeń psychicznych (leczy zaburzenia lekarstwami).
  • Psycholog kliniczny – potrafi postawić diagnozę (przy pomocy testów psychologicznych oraz na podstawie przeprowadzonego wywiadu) oraz może przeprowadzić rozmowę/ interwencję psychologiczną, często doradczą.
  • Psychoterapeuta – potrafi postawić diagnozę psychoterapeutyczną i prowadzi terapię przy pomocy technik psychoterapeutycznych. Z wieloma zaburzeniami psychicznymi można się uporać przy pomocy samej psychoterapii, w cięższych przypadkach czasami potrzebna jest dodatkowo terapia farmakologiczna.

Psychoterapia – może być drogą do zrozumienia własnego myślenia i zachowania. Pozwala ona skorygować tak własne myślenie, aby funkcjonować w korzystniejszy dla siebie sposób i radzić sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów. Zasadniczym celem psychoterapii jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne oraz usuwanie lub zapobieganie objawom chorobowym pacjenta.

Mechanizmy działania psychoterapii

Według Erika Kandela, laureata Nagrody Nobla, psychoterapia i leki psychotropowe działają podobnie, ponieważ wpływają na synapsy, czyli miejsca komunikacji między neuronami. Leki psychotropowe poprawiają przekaźnictwo chemiczne między neuronami, co wpływa na nastrój i łagodzi zaburzenia napędu psychoruchowego. Efekty leków nie pojawiają się od razu, a przyjmowanie ich powinno być skonsultowane z lekarzem. Ważne jest też, że leki psychotropowe nie zmieniają myślenia, tylko łagodzą objawy, dlatego psychoterapia często jest równie ważna. Warto pamiętać, że leki mogą mieć działania uboczne i są wyborem pomiędzy mniejszym złem.

Psychoterapia nie jest doradztwem

Terapia nie jest również receptą albo instrukcją z dokładnymi wytycznymi na życie. W psychoterapii do każdej osoby podchodzi się bardzo indywidualnie, to ona wie co jest dla niej najlepsze i najważniejsze – każdy ma w sobie zasoby, aby sobie radzić w trudnych sytuacjach. Natura jednakże wyposażyła ludzi w ekonomiczny umysł – pozwala to szybkie funkcjonowanie człowieka. Uczymy się myśleć na podstawie naszych doświadczeń i z czasem nasze myślenie staje się automatyzmem, schematem. Walter Lippman, jeden z największych publicystów XX wieku dowodził, że „otaczające nas środowisko jest zbyt duże, zbyt skomplikowane i zbyt szybko się zmienia, abyśmy mogli je rzeczywiście poznać. Nie zostaliśmy wyposażeni w umiejętność ogarniania tylu subtelności, niuansów, tylu przemian i kombinacji (…).

Problem jednostki (np. częste złe samopoczucie, nerwowość) nie musi być wynikiem powszechnie pojmowanych patologicznych doświadczeń (np. alkoholizmu rodziców czy ich złego postępowania), nie świadczy również o niepoprawności myślenia w funkcjonowaniu poznawczym osoby – czasami tylko wynika z nieświadomości pewnych mechanizmów myślowych przez osobę.

Nurt psychoterapeutyczny, w którym pracuję

Terapia poznawczo-behawioralna rozwija się od połowy XX wieku, opierając się na badaniach Skinnera i pracach innych autorów…

Korzyści z psychoterapii

Psychoterapia

Raport „The Efectiveness of Psychotherapy”, z badań przeprowadzonych przez dr Martina E.P. Seligmana (w badaniu wzięło udział 7 tys. respondentów) wykazał, że:
„Korzyścią z psychoterapii prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów jest nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których pacjent szukał pomocy, ale także polepszenie zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, radzenie sobie z codziennym stresem, zwiększenie zadowolenia z życia, lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty, wzrost pewności siebie i wzrost samooceny.
Co ciekawe, pacjenci korzystający z leków i psychoterapii nie doznawali większej poprawy niż ci, którzy korzystali tylko z psychoterapii.” Więcej o uwarunkowaniach skutecznej pomocy psychoterapeutycznej przeczytasz:

Scroll to Top