Terapia schematów

Psychoterapia schematów

Psychoterapia schematów została zaprojektowana dla osób:

– osób mających zaburzenia osobowości,

– chroniczne problemy emocjonalne,

– trudności w utrzymaniu intymnej lub zdrowej społecznej relacji.

zaburzenia osobowości
psychoterapia schematów

Podstawowe potrzeby emocjonalne jednostki:

1) Bezpieczne przywiązanie do innych, takie jak: opieka, bezpieczeństwo, troska i akceptacja;
2) Autonomia, kompetencja i poczucie tożsamości;
3) Możliwość wyrażania uczuć i potrzeb;
4) Spontaniczność i zabawa;
5) Realistycznie określone granice i samokontrola.

Obszary nieadaptacyjnych schematów

Na podstawie niezaspokojonych wyżej wymienionych potrzeb w okresie dzieciństwa utworzono pięć obszarów dezadaptacyjnych schematów:

  1. Odrzucenie/odłączenie – Porzucenie / Niestabilność więzi , Nieufność /Nadużycie , Emocjonalna deprywacja, Wadliwość / Wstyd, Społeczna izolacja /Wyobcowanie
  2. Osłabiona autonomia i dokonania – Zależność / Niekompetencja,  Wrażliwość na zranienie lub chorobę, Usidlenie/Nie w pełni rozwinięte ja, Porażka
  3. Nakierowanie na innych – Podporządkowanie,  Samopoświęcenie, Szukanie aprobaty/ Szukanie uznania
  4. Osłabione granice – Nabycie praw/Poczucie bycia wspaniałym,  Niewłaściwa samokontrola/ Samodyscyplina
  5. Nadmierna czujność i zahamowanie – Negatywizm/Pesymizm,   Zahamowanie emocjonalne, Nadmierne standardy/ Nadmierny krytycyzm,  Punitywność (nastawienie na karanie).
Ludzie radzą sobie z dysfunkcjonalnymi schematami na trzy sposoby:
  1. Poddają się schematowi, czyli wchodzą w stary wzorzec. Jednostki ulegają swoim schematom i odczuwają ich dotkliwość, biernie i bezradnie się im poddają. Dla przykładu mogą pozostawać w związkach, w których ich potrzeby nie mogą być zaspokojone. Mogą być pasywni, zależni od innych, ustępliwi, nadmiernie zapobiegać o aprobatę innych, oferować im zbyt wiele czy poświęcać własne potrzeby czy się im podporządkowywać.
  2. Unikają ludzi lub sytuacji, które mogą uruchamiać schematy. Może to oznaczać rezygnację z aktywnego życia w jakiejś dziedzinie, unikane bliskich relacji, odwlekanie podejmowania decyzji czy podejmowania normalnej dojrzałej odpowiedzialności.
  3. Nadmiernie kompensują, czyli podejmują walkę wbrew schematowi. Często są to nieadaptacyjne zachowania takie jak: źle traktowanie innych lub ich kontrolowanie, stawianie nierealistycznych wymagań sobie i innym, wyniosłość w zachowaniu, wykazywanie przesadnej samowystarczalności, staranie sia sprawiać wrażenie bycia doskonałym czy zachowania lekkomyślne.

W prostym ujęciu psychoterapia schematów zajmuje się zastępowaniem schematów nieadaptacyjnych na zdrowe schematy, tak aby jednostka mogła zaspakajać swoje podstawowe potrzeby emocjonalne. Strategie leczenia schematów obejmują techniki poznawcze, behawioralne, doświadczeniowe, a także opierają się na właściwej relacji terapeutycznej.

Relacja terapeutyczna w psychoterapii schematów

Relacja terapeutyczna w psychoterapii schematów odgrywa bardzo ważną rolę, zarówno w procesie diagnozy jak i zmiany schematów. Wyróżniają ją przede wszystkim dwie cechy: postawa empatycznej konfrontacji oraz wykorzystywanie ograniczonego powtórnego rodzicielstwa.

Pierwsza z nich polega na wyrażaniu zrozumienia z jakich powodów pacjent wzmacnia swoje dysfunkcjonalne schematy przy jednoczesnym pokazywaniu pozytywnych korzyści tej zmiany. Ograniczone powtórne rodzicielstwo pozwala pacjentowi, we właściwych ramach relacji terapeutycznej, uzupełnienie potrzeb, które zostały niezaspokojone w dzieciństwie.

Źródło: Jeffrey E. Young, Janet S, Klosko, Marjorie E. Weishaar (2014). Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zadbaj już teraz o swoje zdrowie psychiczne

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia mojego gabinetu psychologicznego. Umów się na wizytę już dziś

Scroll to Top