Kurs asertywności – część 2

Kurs asertywności – część 2 Kurs asertywności – obrona swoich praw w sytuacjach społecznych  W kontaktach społecznych mamy takie samo prawo do bycia sobą, jak w kontaktach osobistych. Mamy prawo być traktowani w sposób, który nie narusza naszej godności osobistej: sprawiedliwe traktowanie, prawo dokonywania wyboru, prawo do wyjaśnienia, dobrowolności własnej decyzji. Bywa tak, iż interesy […]

Scroll to Top