Asertywność – darmowy kurs, cz.1

Asertywność Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi. Głęboko jest ona powiązana z poczuciem własnej godności i szacunkiem do samego siebie. Zachowanie asertywne Zachowanie asertywne to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby własnych uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia tej osoby. „Jeśli […]

Scroll to Top